Benut u optimaal de waarde van oudere werknemers?

Het werknemersbestand vergrijst als gevolg van de demografische ontwikkeling en verhoging van de pensioenleeftijd. Hoe borgt u de inzetbaarheid van oudere werknemers?

De waarde en inzetbaarheid van oudere werknemers is in toenemende mate een bepalende factor voor prestaties van individuele organisaties, van sectoren en van de Nederlandse economie.
Een krimpende beroepsbevolking en een sterke toename van het aantal oudere werknemers verandert de dynamiek op de arbeidsmarkt. De vraag van de markt naar jong gekwalificeerd personeel zal de komende 10 jaar sterk toenemen, terwijl alle jongeren samen niet kunnen voorzien in de totale behoefte van de arbeidsmarkt. Dus waarom richt u zich niet op de potentie van oudere werknemers?

Met het optimaal benutten van arbeidspotentieel kunt u het verschil maken. Maar hoe staat uw organisatie er eigenlijk voor? Wat is de huidige inzetbaarheid van oudere werknemers in uw organisatie of in uw sector en benut u deze capaciteit voldoende? Wat vindt de oudere werknemer belangrijk in zijn werk en waardoor wordt deze werknemer geprikkeld en uitgedaagd? Wat betekent dit voor uw bedrijfsvoering en welke invloed heeft dit op uw bedrijfscultuur? Hoe brengt u de noodzakelijke organisatieverandering teweeg om de potentie van ouder werknemers voluit te benutten?

Heeft u ambities op dit terrein? Wij helpen u graag deze te realiseren!

Wij kunnen een nulmeting binnen uw organisatie uitvoeren, of binnen de sector. We maken een benchmark van uw prestaties via kwalitatief onderzoek. Of wij voeren een veranderingsprogramma uit.
error: Content is protected !!