Integrale projectuitvoering

Uw ambities kunnen alleen duurzaam verwezenlijkt worden door een ketenaanpak met alle noodzakelijke maatregelen om verandering te realiseren. Dit vereist inzichten in alle facetten van uw ambities. En dit vraagt om een portefeuille aan diensten om die complexe uitdagingen op te lossen.

Wecreate Consulting zoekt naar het bredere kader, naar de kern van het maatschappelijke probleem, om aan projecten te werken die resultaat hebben. Wij dagen u uit om samen met ons te werken aan versterking van de arbeidsmarkt. Dat doen wij door projecten integraal uit te voeren, van initiatie tot realisatie:

  • Door analyses van ambities en haalbaarheidsonderzoek
  • Projecten te definiëren en programma’s te onderwerpen
  • Oplossingen te vinden voor financieringsvraagstukken
  • Commitment te verkrijgen van potentiele partners, zoals overheden en bedrijfsleven
  • Projecten uit te voeren en te evalueren
  • En waar mogelijk de kennis te delen met de maatschappij.
De wijze waarop wij integrale projectuitvoering aanpakken leest u hier.

Wij integreren specialismen in het project voor een kwalitatief hoogwaardige totaaloplossing. Of het nu gaat om fundamenteel onderzoek, outplacementtrajecten, re-integratietrajecten, job-coaching, ontwerp en certificering van opleidingen of het bouwen van opleidingsvolgsystemen. Wecreate Consulting kan het zelf leveren of voor u organiseren via onze partners.

Wij stellen onze opdrachtgevers voortdurend vragen:

  • Heeft u gedacht aan wat de toenemende arbeidskrapte voor u betekent? Waarom de economische crisis het zicht daarop belemmerd? En wat de gevolgen op langere termijn zullen zijn als u nu niet in actie komt?
  • Heeft u gedacht aan de gevolgen van nieuwe wetgeving? Hoe de arbeidsverhoudingen over 10 jaar zullen zijn? Als de flexibilisering zich voortzet? Blijven dienstverbanden bestaan? Wat betekent dat voor u? Wat kunnen wij daar nu aan doen?
  • Wat zijn de gevolgen voor paritaire samenwerkingsverbanden? Voor vakbonden en werkgeversorganisaties? Voor O&O fondsen? Hoe kan u zich daarin positioneren?
  • En heeft u gedacht aan welke impact dat allemaal heeft op de employability van de mensen die nu uw werknemers zijn? En wat betekent dat voor uw bedrijf en uw branche?
Op basis van die vraagstukken werken wij met u aan antwoorden.

error: Content is protected !!