Projectmanagement & Realisatie

Wecreate Consulting blijft niet aan de zijlijn staan. Wij helpen u verder door actief betrokken te zijn bij de uitvoering van projecten die we ontwerpen. Dit doen wij door uw zorg over een effectieve uitvoering en de administratieve verantwoording uit handen te nemen. Door de voortgang van projecten te meten. En door middel van flexibel maatwerk te zorgen voor de juiste bijsturing van projecten naar het gewenste resultaat. Wecreate Consulting voert het project uit en stuurt de processen, waarbij de opdrachtgever op basis van alle noodzakelijke stuurinformatie de route en strategie bepaald.

Wij bieden u onder andere de volgende diensten:

 • Operationele aansturing en uitvoering van projecten
 • Programmamanagement
 • Implementatie van samenwerkingsverbanden (publiek privaat of paritair)
 • Opzetten Administratieve Organisatie en Intern Beheer
 • Uit handen nemen van administratieve taken
 • Monitoring voortgang van projecten
 • Voortgangsrapportage en projectevaluatie aan projecteigenaar en partners
 • Evolutie van projecten naar nieuwe ambities (continue doorontwikkelen)
 • Implementeren van ICT systemen ten behoeve van de uitvoering van projecten
 • Ontwerpen van een communicatiestrategie en uitvoering daaraan geven via bijvoorbeeld publicaties, seminars en social media
 • Organiseren en bevorderen kennisdeling met partners en stakeholders door best practises te beschrijven en te delen


Wecreate Consulting maakt bijvoorbeeld werk van de volgende projecten:

 • Het verbeteren van competentiemanagement en opleidingsmanagement bij deelnemende individuele bedrijven vanuit een sectoraal initiatief
 • Het vernieuwen van de communicatie met de branche namens paritaire samenwerkingsverbanden
 • Implementatie van veranderingsprocessen bij bedrijven met als doel om sociaal te innoveren


error: Content is protected !!