Werkgelegenheidsprojecten die werken!

In diverse Gemeenten boeken we successen met een publiek private aanpak om werklozen aan het werk te krijgen. Het geheim?

  • Samenwerking tussen gemeente, werkgevers en opleider
  • Beschikbare middelen anders inzetten
  • Focus en kleinschaligheid
  • Hoogwaardige diensten en producten
Laag opgeleide werklozen missen de juiste kwalificaties om nieuw werk te vinden. Daardoor verliezen ze snel aansluiting met de arbeidsmarkt. Wij slaan samen de brug naar duurzaam werk voor deze doelgroep. Doet u mee?

 

Ondanks de malaise op de arbeidsmarkt zijn er lokaal voldoende kansen. Er staan in Nederland nog altijd zo’n 100.000 vacatures open. Dit biedt kansen op arbeid, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn in de regel best bereid te werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, onder bepaalde voorwaarden. Het is de kunst om met een kwalitatief goed aanbod van potentieel personeel te komen waarbij de risico’s voor de werkgever aanvaardbaar zijn. Dat kunnen wij bieden.

Wat wij bieden

Wij bieden in samenwerking met gemeenten lokale werkgevers goed gekwalificeerde en gemotiveerde werknemers, die via de door ons aangeboden assessments en voorschakelprogramma geschikt zijn bevonden voor de baan. De werkgevers kunnen deze werknemers in de vorm van een Beroepsbegeleidende Leerweg gedurende één jaar tegen een gereduceerd tarief in dienst nemen. In die periode kan de werknemer zich de baan eigen maken.

Resultaat garantie

De Gemeente betaalt alleen een bijdrage voor deelnemers die geplaatst zijn en gedurende een jaar bij de werkgever het vak leren. De kosten hiervoor zijn lager dan de reguliere kosten voor de bijstand. Zo besparen gemeenten terwijl werklozen aan werk worden geholpen.

En regionale werkgevers winnen ook. Zij hebben gedurende het eerste jaar een relatief goedkope arbeidskracht die wordt opgeleid en vooraf uitgebreid is getoetst op geschiktheid. Ze besparen op werving en op scholing.

Bent u klaar voor de projecten van morgen?

Wij verkennen graag met u de lokale mogelijkheden voor werkgelegenheidsprojecten.
error: Content is protected !!