Intersectorale kennisdeling en uitdagingen oppakken

Begin 2017 kwam het verzoek vanuit enkele O&O organisaties om de onderlinge samenwerking te versterken. Het doel? Meer kennisdeling tussen sectoren en gezamenlijk uitdagingen oppakken.

Wecreate is hiermee gestart en inmiddels hebben meer dan 30 A&O en O&O organisaties zich aangesloten bij de samenwerking. Samen zetten zij zich in voor een optimale werking van de arbeidsmarkt.

De rol van Wecreate

Wecreate heeft een aanjagende, organiserende en faciliterende rol in het realiseren van de samenwerking op sectoroverstijgende thema’s. Zo is Wecreate verantwoordelijk voor het stimuleren van regionale arbeidsmobiliteit, intersectoraal arbeidsmarktonderzoek, de organisatie van de jaarlijkse O&O conferentie en het op de kaart zetten van het thema ‘Leven Lang Ontwikkelen’.

Onze kracht

Wecreate gaat op zoek naar gedeelde belangen en verbindt initiatieven. Dit zorgt voor een duurzame samenwerking tussen partijen. Samen vertalen we vervolgens onze ambities naar concrete activiteiten en resultaten.

De komende jaren ligt onze ambitie in het versterken van eigen regie van werkenden op hun duurzame inzetbaarheid.

Case Els

Els Lissenberg
Senior Consultant


Meer weten?

Neem direct contact op met Els Lissenberg.

E-mail Els
Telefoon: 0627244947