Ga aan de slag met Mens & Techniek 4.0!

We leven in een dynamische wereld. Onze samenleving wordt gekenmerkt door constante ontwikkeling. Neem bijvoorbeeld: digitalisering, robotisering en het coronavirus met alle gevolgen van dien. Grote veranderingen, die een blijvende impact hebben op onze manier van werken.

Dit vergt wendbaar vakmanschap: aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Het dwingt bedrijven om bewust na te denken over innovatie en roept de concrete vraag op: Hoe kan mijn bedrijf anticiperen en meebewegen op de nieuwste ontwikkelingen? En hoe krijg ik mijn medewerkers hierin mee?

Mens & Techniek 4.0

We helpen bedrijven om antwoord te krijgen op deze vragen. Daarom heeft Wecreate samen met Onprove en SOL een aanpak ontwikkeld genaamd: Mens & Techniek 4.0.

Deze aanpak gaat over de verbetering in de structuur en technologie enerzijds en de ontwikkeling van een bedrijfscultuur waarin medewerkers regie nemen op continu verbeteren anderzijds. Harde en zachte elementen samen.

Om als bedrijf continu te blijven ontwikkelen, heb je medewerkers nodig die actiegericht zijn en verantwoordelijkheid nemen. Dit bereiken we door het versterken van leiderschap in de organisatie, we geven een boost aan teamprestatie en zorgen voor een cultuur waarin medewerkers meer eigenaarschap laten zien.

Continue verbeteren: een bewezen aanpak

In onze visie op continu verbeteren zijn zichtbare en onzichtbare onderwerpen van belang. Dit laat zich goed vergelijken met een ijsberg. Op de top van de berg (het deel boven water) zijn duidelijk zichtbare elementen te vinden, waaronder de bedrijfsmissie, de visie en strategie, maar ook de organisatiestructuur, werkprocessen en technische ontwikkelingen. De elementen onder water, zoals gedrag, normen en waarden, leiderschap en voorbeeldgedrag, zijn dieper geworteld in de organisatie en daarmee moeilijker zichtbaar – en moeilijker veranderbaar. Continu verbeteren kan niet zonder aandacht voor die onzichtbare wereld. Wil je innovatief en wendbaar zijn in een dynamische wereld? Maak dan een duurzame verbinding tussen structuur en cultuur.

Prof. Dr. Henk Volberda (Universiteit van Amsterdam) besprak tijdens het SOL-evenement eerder dit jaar de dynamiek tussen deze zichtbare en onzichtbare elementen. Technische ontwikkelingen zijn slechts goed voor 25% van het innovatiesucces. Het gedrag van medewerkers en de manier waarop ze (nieuwe) kennis herkennen en toepassen draagt voor 75% bij aan dat succes. Kortom: om een succesvol resultaat te behalen, is het essentieel om aandacht te besteden aan zowel de boven- als de onderkant van de ijsberg.

Aan de slag met Mens & Techniek 4.0?

Door de krachten te bundelen hebben Onprove en SOL samen met Wecreate de aanpak Mens & Techniek 4.0 ontwikkeld waarin alle expertise samenkomt. Samen met bedrijven werken we vanuit de bedrijfsdoelstellingen aan de verbetering van de leercultuur binnen het bedrijf. Hierdoor wordt het leren en ontwikkelen van medewerkers en de ontwikkeling van de organisatie met elkaar verbonden en wordt continu verbeteren een vast onderdeel van het werk. Zo verzorgen we een allround organisatie-ontwikkeltraject met duurzaam resultaat.

Case Brian

Brian Veerkamp
Senior Consultant


Meer weten?

Neem direct contact op met Brian Veerkamp.

E-mail Brian
Telefoon: 0627480796