0%

Personeelstekort vraagt om innovatieve oplossingen

Personeelstekort vraagt om innovatieve oplossingen

Hoe verbeteren we de in- en doorstroom van medewerkers én hoe dringen we personeelstekorten terug? Deze vragen staan centraal in het project ‘Samen Slim’ dat zich afspeelt in Zuidoost-Brabant. Wecreate levert een mooie bijdrage aan de uitvoering en droeg bij aan de ontwikkeling van dit traject.

Samen Slim is een krachtig voorbeeld van samenwerkende organisaties die innovatieve activiteiten opzetten om werknemers aan te trekken en te ondersteunen. Gezamenlijk zetten zij zich in voor een nieuwe vorm van werkgeverschap en opleiden. Een voorbeeld is het breder toepassen van de ‘Passport for Work’ met de beproefde skill-based benadering of het creëren van een hybride leer- en werkomgeving.

Noodzaak
Het samenwerkingsverband bestaat uit Brabantse zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en arbeidsorganisaties (zowel groot als mkb). Naast deze partijen maakt werkgeversorganisatie Transvorm deel uit van het samenwerkingsverband. Zij vervult hierbij de rol van facilitator en Wecreate ondersteunt in het projectbeheer.

Juist nu is het belangrijk om te investeren in toekomstige werknemers, vertelt Marieke Hezemans, projectleider bij Transvorm:

“De personeelstekorten in zorg en welzijn vragen om slimme oplossingen. Met Samen Slim kiezen zorgorganisaties in Zuidoost-Brabant voor een ander perspectief op de arbeidsmarkt. Gezamenlijk kijken ze over de grenzen van hun eigen organisaties heen, om tot nieuwe vormen van samenwerking te komen.”

Joris Mathôt
Consultant Risk & Compliance


Meer weten?

Neem direct contact op met Joris Mathôt.

Email Joris
Telefoon: 06 21382970

Totstandkoming van het project
Wecreate werd in de ontwikkelfase van het project betrokken toen de subsidieregeling REACT-EU beschikbaar kwam. Deze was onderdeel van het Europese corona herstelpakket.

Transvorm kent Wecreate van eerdere samenwerkingen en ervaart deze als waardevol. Voor de ondersteuning bij de vormgeving en uitvoer van een dusdanig subsidieproject trokken wij daarom Wecreate aan”, aldus Hezemans.

Waar Transvorm zich richt op de coördinatie en inhoudelijke vormgeving van Samen Slim, ondersteunt Wecreate in de inrichting en verantwoording van het project. Zoals een efficiënte en rechtsgeldige opzet en inrichting, identificatie en minimalisatie van de verschillende risico’s, het vastleggen van afspraken in overeenkomsten en het inrichten van de juiste werkwijze en werkprocessen.

Het is belangrijk dat het project in de uitvoering nauw aan blijft sluiten op het subsidieproject zoals dat is beschreven in de aanvraag. Zodat de voorgenomen doelen en activiteiten scherp op het netvlies blijven staan bij alle partijen. Afwijken en bijsturen kan, maar dan altijd in goede afstemming met de subsidieverstrekker en alle projectpartners. Met deze insteek werken wij samen om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van de arbeidsmarktknelpunten en tekorten in zorg en welzijn”,  vertelt Jurjen Terpstra, directeur van Wecreate.

Meer weten?
Samen Slim loopt tot en met september 2023. Wil jij meer weten over dit project? Of zoek jij als organisatie ook manieren om te innoveren met subsidie? Neem direct contact op met Joris Mathôt via: 06 21 38 29 70 of j.mathot@wecreateconsulting.com.