Hoe krijg ik sociale innovatie in mijn sector op een hoger plan?

Stimuleer ambities van koplopers in uw sector. Lokaal innoveren, centraal delen en evolueren.

Vernieuwingskracht is binnen iedere sector aanwezig. Ondernemers met durf en visie zijn de motor van vooruitgang. Dit geldt ook voor sociale innovatie.
Als arbeidsmarktregisseur is het de kunst om de meest interessante koplopers te betrekken in een sectoraal programma. Zij kunnen, onder begeleiding, dan gelijktijdig innoveren en van elkaar leren.

Door een aantal projecten op verschillende onderwerpen te stimuleren ontstaat er een nieuwe dynamiek. Koplopers denken gezamenlijk na over nieuwe vormen van werken en nieuwe vormen van aansturing. Vakspecialisten zetten hun expertise in waar nodig. Vanuit het project worden verschillende methodieken in de vorm van pilots toegepast.

Iedere koploper is vrij om zijn eigen innovatievorm te kiezen en uit te voeren. Resultaten en leerervaringen worden onderling uitgewisseld, waardoor project kunnen worden doorontwikkeld en doorgevoerd. Aan het einde van de project wordt alle opgedane kennis centraal gedeeld met de sector via een duurzaam sectoraal platform.

  • Toegevoegde waarde voor deelnemende bedrijven: Een voorsprong in kennis en innovatie.
  • Toegevoegde waarde voor andere bedrijven: Sector brede toegang tot beproefde concepten, toegepaste kennis en leerervaringen op het terrein van sociale innovatie
  • Toegevoegde waarde voor de sector: Sociale innovatie op de kaart!

Wilt u dit programma ook realiseren?

Wij verkennen graag samen met u de haalbaarheid!

Bekijk hier Herman Wijffels visie op sociale innovatie


error: Content is protected !!