Meer rendement uit uw organisatie met de MAP

Inzicht in uw medewerkers

Bent u bekend met de werk- en loopbaanbehoeftes van uw personeel of zijn dat gekoesterde geheimen waarvan u geen deelgenoot bent? Welke werknemers presteren bovengemiddeld goed, maar kijken toch uit naar een andere werkgever? En welke werknemers zitten eigenlijk helemaal niet goed op hun plek, maar houden de schijn hoog omdat ze geen alternatief zien?

Wat zou het u waard zijn om hier zicht en grip op te krijgen? Dan kunt u talentvolle medewerkers beter binden en ‘vastgeroeste’ medewerkers tijdig mobiliseren.
Deze onzichtbare dynamiek komt in iedere organisatie voor. Door de kwetsbare en afhankelijke positie van werknemers blijven tal van zaken uit het zicht en onbesproken.Dit heeft negatieve effecten op zowel de bedrijfsvoering en het resultaat als op de ontwikkeling van de medewerker zelf.

 

De MAP (Mobility Activation Program)

De MAP is een programma waarmee u meer rendement haalt uit uw organisatie door voortdurend aandacht te hebben voor mobiliteit. De MAP geeft een verfrissend inzicht in het onbenutte potentieel van uw menselijk kapitaal. Met actief en verantwoord mobiliteitsbeleid brengt u de gewenste dynamiek in uw organisatie. Het resultaat is dat meer medewerkers goed op hun plek zitten, onwenselijke situaties minder voorkomen en korter duren. Werkgever en medewerker pakken hierin samen de verantwoordelijkheid, door deze situaties te voorkomen of sneller op te lossen.

Kortom, de MAP biedt u:

  • een objectief meetinstrument waarmee u inzicht krijgt in welke mate de juiste medewerkers op de juiste plek zitten;
  • stuurinformatie omtrent tevredenheidsaspecten en mobiliteitsbehoeften van uw werknemers;
  • inzicht in de mate waarin uw organisatie mobiliteit benut en hoe u dit kunt verbeteren;
  • een set aan maatregelen om die mobiliteit te realiseren.
Wilt u weten wat De Map voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie: www.mapwerkt.nl

error: Content is protected !!