Hoe blijf je als bedrijf futureproof in een snel innoverende markt? Op het gebied van people en performance? Als het gaat om nieuwe technologie, digitalisering, robotisering? En hoe houd je mensen aan boord in een krappe arbeidsmarkt?

Maar liefst 75% van een succesvolle innovatie is te danken aan menselijke factoren zoals een lerende cultuur, coachend leiderschap en optimale samenwerking. De overige 25% van het succes is terug te leiden naar de techniek. Moet je dan niet alleen investeringen doen in menselijke factoren? Nee. De mens is onlosmakelijk verbonden met de techniek en vice versa. Succesvolle innovatie is een pakket van 100%, aldus: Dennis van der Ham, directeur Wecreate Consulting.

Sjacco Nel, Algemeen Directeur van Market Food Group

Over Market Food Group
Market Food Group is een groep van diverse franchiseformules en bakkerijen. Franchiseformule ‘t Stoepje is één van de bekendste formules die wekelijks op meer dan 600+ marktlocaties in Nederland aanwezig is. Market Food Group (later in de tekst MFG) ontwikkelt innovatieve bakkerijproducten, produceert en levert brood- en banketproducten.

Vanuit de semi-ambachtelijke en biologische bakkerij in Spakenburg voorzien zij dagelijks bedrijven binnen retail, foodservice en export van eigen formules.

Waarom ging MFG aan de slag met mens & techniek? “Er zijn steeds minder vakmensen, dat maakt het moeilijk om de juiste kennis binnen te krijgen. Zodoende is het essentieel dat onze medewerkers goed op elkaar ingespeeld zijn en weten dat ze samen moeten werken om maximaal succes te kunnen realiseren. Om ons productieproces te borgen, vertrouwen we op de techniek: het voorziet ons van een stuk vakmanschap. Dit maakt het des te belangrijker dat onze mensen goed weten hoe ze met deze machines om moeten gaan. Alleen met deze excellente lerende cultuur kunnen we de kwaliteit van onze producten zo stabiel mogelijk houden.” Vertelt Sjacco Nel, directeur van Market Food Group.

Eerst structuur, dan cultuur
“Eerst structuur, dan cultuur, dan resultaat oogsten, anders werkt het niet.” Aldus Marc van Amersfoort, directeur van Onprove. Toen hij bij MFG binnenstapte was het eerst de organisatiestructuur die hem opviel.

De organisatie heeft een enorme professionaliseringsslag gemaakt de afgelopen jaren, dat was zichtbaar in de organisatiestructuur. Functies waren divers ingekleurd, soms wat verspreid: groei veroorzaakt ook scheefgroei.

“Er waren drie vestigingen en verschillende regionale hubs in heel Nederland, echter was er maar één operationeel manager, die kon zich tijdens de vaste overleggen niet opsplitsen. Toen werd heel zichtbaar waar de knelpunten zaten. We zijn gaan kijken hoe we de juiste mensen op de juiste plek konden zetten.”

Verbetering van structuur biedt kansen binnen cultuur
“Vanuit de structuurkant zijn we processen gaan verhelderen, teams gaan leren om beter samen te werken en af te stemmen. Optimale communicatie is een essentiële voorwaarde, alleen zo kun je leren.” – Brian Veerkamp

Vanuit hier is er een inventarisatie gemaakt van de behoeften van medewerkers: wat hebben zij nodig om hun werk goed te kunnen doen? Zo zijn er bijvoorbeeld Nederlandse taallessen gegeven, zodat medewerkers die de taal niet goed spraken zichzelf beter verstaanbaar konden maken. Maar ook zijn er workshops gegeven over leiderschap, hoe je omgaat met kritiek, hoe je feedback geeft én hoe jij leiderschap kan tonen binnen jouw rol. Menselijke factoren, vaardigheden, houding, dat maakt uiteindelijk het verschil.

De behoefte van de mens is leidend
Vanuit een theoretische benadering is het belangrijk dat mensen weten: wat moet ik doen, wanneer, hoe en bij wie moet ik zijn voor hulp. Daar worden vanuit de structuurkant afspraken over gemaakt. Vanuit daar wordt er gekeken: wat hebben medewerkers  nodig om het gewenste gedrag te vertonen?

Zo ontstaat er een gesprek, waarin behoeften worden omgezet in opleiding- en ontwikkelingskansen en mogelijkheden om door stromen.

Voor Sjacco is mens belangrijker dan machine. “Je kunt wel de nieuwste machines hebben, maar als je geen mensen hebt die weten hoe je ze moet bedienen, heb je geen eindproduct.”

Daarom vindt hij het belangrijk in te spelen op de behoeften van zijn medewerkers. “Veel van onze medewerkers zijn meertalig. Hier houden we rekening mee. Naar aanleiding van onze samenwerking binnen de Mens & Techniek 4.0 aanpak hebben we al onze communicatie in het Nederlands, Engels en Pools gemaakt. Dit geldt ook voor onze onboarding tool, digitale certificeringsmodules en trainingen. Zo voelt iedereen zich thuis bij MFG.”

Ontstaan opleidingen en transparante ontwikkelkansen
De behoeften van de medewerkers zijn omgezet in opleidingen. Zo kunnen medewerkers precies zien wat er nodig is om door te groeien en hebben zij daar ook toegang toe. Door medewerkers deze gelijke ontwikkelkansen te bieden ontstaat er een intrinsieke motivatie om te groeien.

Zichtbaar effect
Volgens Sjacco wordt het effect van mens & techniek dagelijks gevoeld op de werkvloer. “Kwalitatief hebben we een grote slag gemaakt. De kwaliteit van onze producten is constanter, er zijn minder reststromen en we hebben minder mensen nodig om de lijn draaiende te houden.” Machines spelen een grote rol in het fysiek ontlasten van de mens. Een voorbeeld uit de praktijk: Werkplekken die Arbo technisch achterhaald waren, zijn inmiddels geautomatiseerd.

Inmiddels is iedereen gewend aan de nieuwe aanpak. “Aan het begin was het natuurlijk even wennen, bij alle veranderingen heb je te maken met een periode van kinderziektes.” vertelt Sjacco. “Maar wanneer alles op zijn plek valt, is iedereen positief. Onze medewerkers zien zelf ook dat onze producten beter worden en er minder storingen zijn. Dat er beter wordt samengewerkt en dat we ondanks Corona in staat zijn om topprestaties als team te leveren. Dat maakt ons allemaal enthousiast!”

Inmiddels is Mens & Techniek 4.0 onmisbaar binnen MFG, concludeert Sjacco. “Om bestaansrecht te hebben in de toekomst, moeten we ons continu met dit thema bezig houden. Anders wordt je links en rechts ingehaald door je concurrentie. Dat wil niemand. We willen allemaal futureproof zijn én blijven. Hiernaast speelt het ook een belangrijke rol in onze identiteit als werkgever: mensen binden zich veel liever aan een organisatie die zichzelf actief aan de slag in met ontwikkeling”

*Het programma om de leercultuur te versterken binnen de Market Food Group is mede mogelijk gemaakt met subsidie uit het Europees Sociaal Fonds.

Comments are disabled.