Zo voorkom je de grootste innovatiefout

Innoveren, we willen het allemaal. Het is een noodzakelijke stap om futureproof te worden én te blijven. Hiernaast zitten er verschillende voordelen aan vast: bedrijven die innoveren, hebben een voorsprong op hun concurrentie, hiernaast genereren ze vaak meer winst én meer banen. Toch is het geen koud kunstje: succesvol innoveren is makkelijker gezegd dan gedaan.

Veelgemaakte fout
Uit onderzoek van Amerikaans organisatieadviesbureau McKinsey & Company blijkt namelijk dat zo’n 70% van de verandertrajecten faalt door gebrek aan support vanuit het management en weerstand onder medewerkers. Een grote innovatiefout, die je liever niet maakt.

Het één kan niet zonder het ander
Maar, hoe voorkom je die nou precies? Door aandacht te hebben voor alle aspecten binnen je organisatie: machine én mens. De implementatie van een nieuwe machine (technische innovatie) is één ding, maar het aanpassings- en verandervermogen van organisaties om hiermee om te gaan (sociale innovatie) is een significante tweede. Mens en machine spelen beiden een belangrijke rol in het bereiken van innovatiesucces en zijn hierin onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Aandacht voor sociale innovatie
Wanneer we het hebben over innovatie, spreekt men vaak over technische innovatie: veranderingen in producten en processen. De kracht van sociale innovatie wordt onderschat, dit terwijl het juist enorm belangrijk is in het bereiken van innovatiesucces, zoals ook blijkt uit het onderzoek van McKinsey & Company.

Maar wat is sociale innovatie nou eigenlijk? Sociale innovatie richt zich op het stimuleren van innovatief gedrag binnen organisaties. Denk hierbij aan: het verkennen, genereren, promoten én implementeren van nieuwe ideeën. Dit is belangrijk gedrag, wat benodigd is voor medewerkers om hun taken op andere, vernieuwende manieren in te laten richten, zodat ze een bijdrage leveren aan de verandering én verbetering van de organisatie.

Leren én innoveren
Om futureproof te kunnen zijn én blijven, is het belangrijk dat bedrijven beschikken over voldoende sociale innovatiekracht. Dit is het vermogen van organisaties om innovaties te realiseren.

Het versterken van innovatiekracht begint bij het creëren van een lerende cultuur en het stimuleren van innovatief gedrag (sociale innovatie). Leren is namelijk essentieel om te kunnen innoveren: Innovatie gaat sneller wanneer medewerkers van én met elkaar leren. Denk hierbij aan het gezamenlijk oplossen van problemen, delen van kennis en ervaringen en raadplegen van deskundigen.

Balance is key
Technische innovatie is niet optimaal succesvol zonder sociale innovatie (en andersom). Waar technische innovatie kan leiden tot sociale innovatie, is sociale innovatie essentieel om meer rendement te halen uit product- en procesinnovaties.

Een juiste balans tussen deze twee soorten innovatie, is de sleutel tot innovatiesucces. Dit komt ook naar voren uit data van de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor: Sociale innovatie draagt 59-79% bij aan het innovatiesucces van organisaties, terwijl dit voor technologische innovatie 21-41% is.

Voor succesvolle innovatie heb je mens én techniek nodig: het een kan niet zonder het ander. De kunst van innoveren is om technische aspecten en menselijke aspecten op een juiste manier samen te brengen.

Meer weten over innoveren? Wij helpen je graag op weg! Wecreate opereert op het snijvlak van sociale en technische innovatie en ondersteunt organisaties in het vinden van de juiste balans om innovatiesucces te bereiken. Neem contact met ons op via info@wecreateconsulting.com.

Comments are disabled.