Nieuwsarchief

Vacature: Medewerker Backoffice | Spin in ‘t web (Fulltime)

Vacature: Medewerker Backoffice | Spin in ‘t web (Fulltime)

wecreate-consulting_logo_rgb_lr

Vacature: Medewerker Backoffice | Spin in ‘t web (Fulltime)

Wij zijn op zoek naar versterking van ons team!

Ben jij een alleskunner die zowel financieel als organisatorisch sterk is? Ben jij dienstverlenend en faciliterend aan het team, maar ook sturend en richtinggevend als het moet? Type ‘spin in het web’. Vind je het leuk om in een jonge, dynamische omgeving te werken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn per direct opzoek naar een echte aanpakker die onze interne processen draaiende houdt en ervoor zorgt dat onze adviseurs zich kunnen richten op het uitvoeren van opdrachten bij onze klanten. Jij bent de organisatorische schakel tussen klanten en collega’s, tussen directie en teamleden, en tussen externen en de organisatie. Van facturatie tot officemanagement en van organisatie tot het opstellen van managementinformatie. Jij krijgt het voor elkaar!


Over Wecreate

Onder Wecreate vallen verschillende teams van adviseurs, ieder met een eigen focus. De collega’s van Wecreate Consulting zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van arbeidsmarktprojecten op verschillende thema’s, in het bijzonder het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Onder de naam The Funding Company is een  adviesteam actief dat vooral innovatieve bedrijven helpt met het verwerven en verantwoorden van subsidies. Daarnaast hebben we enkele internationale activiteiten via dochterondernemingen. Onze klantenportefeuille is zeer divers. Wij werken voor het bedrijfsleven (midden- en grootbedrijf) en diverse sectoren, O&O fondsen, vakbonden en werkgeversorganisaties.

Onze aanpak en onze mensen maken ons één van de beste spelers in de markt en zorgen er voor dat onze portefeuille van interessante projecten  en klanten blijft groeien. Wij hebben een open en moderne bedrijfscultuur die er op is gericht om het beste uit elkaar te halen met zorg voor elkaar.

http://wecreateconsulting.com/

http://thefundingcompany.nl/


Wie zoeken wij?

Wij zoeken een gedreven financieel administratief medewerker die naast de organisatie ook de adviseurs en de directie ondersteunt. Je taken bestaan o.a. uit:

 • Zorgdragen voor het facturatieproces naar klanten (debiteuren).
 • Voorbereiden van alle betalingen (crediteuren).
 • Controle op inzet en kosten ZZP’ers en doorboeken van uren en kosten op projecten.
 • Bijhouden van CRM, klanten, contracten, opdrachten etc.
 • Bijhouden van voortgang op grote projecten samen met adviseurs (begroting versus realisatie, budgetbewaking).
 • Bijhouden personeelsadministratie (faciliteren maandelijkse loonbetalingen, verlof, verzuim, contracten, laptops, telefoons etc.).
 • Ondersteunen directie (managementrapportages en andere zaken).
 • Contacten onderhouden met personeel, zzp’ers, klanten, accountant, verhuurder etc.
 • Officemanagement (orde en netheid op kantoor, kantoorartikelen, aanspreekpunt).

Om deze rol goed in te kunnen vullen beschik je over de volgende capaciteiten en eigenschappen:

 • Je bent breed inzetbaar en ziet het als een uitdaging om de belangrijke backoffice processen in te richten en te beheren.
 • Je bent cijfermatig sterk en je bent financieel/ administratief onderlegd, zowel qua opleiding als ervaring (minimaal MBO-niveau 4, werkend op HBO-niveau).
 • Je bent analytisch sterk, zeer accuraat en hebt oog voor detail. Je voelt je in hoge mate verantwoordelijk voor je werk en alle backoffice processen binnen de organisatie.
 • Je bent goed in planning en prioriteiten stellen en werkt secuur en gestructureerd.
 • Je hebt een dienstverlenende instelling, maar bewaakt wel de kaders die we als organisatie met elkaar afspreken.
 • Je kunt omgaan met verandering en weet snel te schakelen tussen de behoeftes van de verschillende adviesteams.
 • Je bent open, enthousiast en energiek.
 • Basiskennis van boekhouding is een pre. Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een must. Je kunt goed tot zeer goed uit de voeten met Excel.

Je werkt vanuit ons kantoor in Nieuwegein en het liefst kom je uit de regio.


Wat bieden wij?

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan waarbij je in staat wordt gesteld mee te bouwen aan een groeiende organisatie. We bieden je een prettige werksfeer, met leuke collega’s op kantoor in Nieuwegein. Er is bij ons veel ruimte voor eigen initiatieven, creativiteit en ontwikkeling. Binnen de organisatie staan we voor elkaar klaar en werken we samen aan de toekomst.


Neem contact op!

Word jij enthousiast van bovenstaande omschrijving en voldoe je aan onderstaande criteria?

Stuur je motivatie en CV naar info@wecreateconsulting.com of via 030-6330336. De sluitingsdatum van deze vacature is 25 mei 2018.

 

Werken aan een duurzame arbeidsmarkt!

Werken aan een duurzame arbeidsmarkt!

Werken aan een duurzame arbeidsmarkt!
Geschreven door Marleen Wilms 02-01-2017

 Bij Wecreate zijn we dagelijks bezig met het creëren van duurzame verbeteringen op de arbeidsmarkt. Dit doen wij door werknemer en werkgever gezamenlijk aan de slag te laten gaan met duurzame inzetbaarheid. We doen dit voor verschillende sectoren, branches maar ook voor individuele werkgevers. We bieden advies en ondersteuning om verandering in de organisatie teweeg te brengen. Daarbij sluiten we aan op bestaande initiatieven of  we ontwerpen deze zelf met onze opdrachtgevers.

Duurzame Inzetbaarheid in het MKB
Op dit moment dragen we bij aan het project ‘Duurzame Inzetbaarheid in het midden- en klein bedrijf’ dat MKB-Nederland samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft opgezet om duurzame inzetbaarheid te versterken in het MKB. Het beoogde doel is om bij tenminste 1.000 bedrijven een advies uit te brengen en te implementeren waarmee de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen het MKB versterkt kan worden. En het project is op de goede weg, blijkt uit de onlangs verschenen tussenevaluatie.


Wat heeft het project tot op heden gebracht?
Volgens de betrokken adviseurs, ondernemers en convenantpartners heeft het project vooral bewustwording gebracht en waardoor MKB bedrijven meer kansen zien. Maar de opbrengst van het project gaat verder dan bewustwording. Bedrijven geven aan ook stappen te hebben gezet. Personeel is bijvoorbeeld flexibeler en meer betrokken en veel bedrijven zien zelfs zichtbare verbeteringen bij de producten of diensten die ze leveren. Een kanttekening hierbij is echter wel dat veel bedrijven ook van verder moeten komen dan van te voren gedacht; vaak ontbrak het bij bedrijven aan een basale HR-infrastructuur. Het project heeft dus tot nu toe vooral duurzame inzetbaarheid op de kaart gezet en een basis gecreëerd waarmee bedrijven verder kunnen werken aan hun duurzame inzetbaarheid.


De kracht van de projecten
Maar wat zorgt nou precies voor het succes tot nu toe? Uit de evaluaties bleek dat de één-op-één benadering in de projecten sterk is. Maatwerk adviezen die aansluiten bij de persoonlijke drijfveren van ondernemers hebben duidelijk goed gewerkt. En de kleinschaligheid van de projecten; het aantal acties op de agenda was bij de deelnemende partijen beperkt. Eén of twee acties per bedrijf maakt dat het voor de ondernemer te behappen is.

Een praktijk voorbeeld: collega Brian Veerkamp is betrokken bij de uitvoering van het project voor de levensmiddelenindustrie. Via de Stichting Opleidingsfonds voor de Levensmiddelenindustrie (SOL) doen er 20 bedrijven mee aan dit project. De meeste bedrijven die deelnemen richten zich voornamelijk op de aanpak van het fysieke werk. Aanpassingen kunnen heel simpel zijn: per bedrijf zijn twee medewerkers aangesteld als coach fysiek werk. Zij observeren collega’s en merken op wat er kan worden verbeterd als het om bijvoorbeeld tillen gaat.

‘Uiteindelijk wil iedereen zo gezond mogelijk oud worden en dat doe je door ieder moment van de dag bewust te zijn van wat je doet’ – Brian Veerkamp.
‘Simpel, maar het leuke is dat het echt werkt. Het onderwerp leeft onder de werknemers; uiteindelijk wil iedereen zo gezond mogelijk oud worden en dat doe je door ieder moment van de dag bewust te zijn van wat je doet’ aldus Brian Veerkamp. ‘Steeds meer bedrijven investeren in duurzame inzetbaarheid, veelal in de vorm van opleidingen en cursussen. Dat dit ook breder kan door aandacht te hebben voor onderwerpen als vitaliteit, fysiek werk en flexibiliteit, is relatief nieuw en biedt volop kansen voor verdere ontwikkeling. Kortom, genoeg ruimte voor nog meer verbetering dus.’ (voor het volledige interview met Brian Veerkamp, zie ‘Eindverslag fase 1 duurzame inzetbaarheid in het midden- en klein bedrijf, 2016’).

Dit project laat zien dat je met relatief simpele veranderingen, duurzame veranderingen teweeg kunt brengen op de werkvloer. Laten we dus met zijn allen voornemen dat we in 2017 deze lijn blijven doorzetten en samen blijven werken aan een duurzame arbeidsmarkt!

Flexibilisering van de arbeidsmarkt – aan de slag met de flexkracht!

Flexibilisering van de arbeidsmarkt – aan de slag met de flexkracht!

Flexibilisering van de arbeidsmarkt – aan de slag met de flexkracht!

Ontwikkelingen van flexibele arbeid: een sectoraal perspectief CPB achtergrond document 17 november 2016

De visie van Wecreate op flexibilisering van de arbeidsmarkt en het rapport van CPB; geschreven door Marleen Wilms.

Het aantal werknemers dat een flexibel arbeidscontract heeft of werkzaam is als zzp-er, is de afgelopen jaren flink toegenomen. Betrof dit in 2003 nog 24% van de beroepsbevolking, in 2015 was dit 34%. Bedrijven breiden hun flexibele schil steeds meer uit, met een toename van het aantal flexibele werknemers en zzp-ers tot gevolg. Vanuit Wecreate Consulting werken we al jaren aan oplossingen op het terrein van werkzekerheid voor werkenden en werkzoekenden. Mede in dat kader werken we voor Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF), het O&O fonds voor de uitzendsector, dat bekend staat om haar visie en regie op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van flexkrachten.

Middels een DWSRA project en een ESF DI project willen we de flexkracht duurzaam inzetbaar maken en er toe bijdragen dat uitzendorganisaties en inleners voortdurend aandacht hebben voor de loopbaan van de flexkracht. Daarmee moet de werkzekerheid voor de flexkracht worden vergroot. Het Agentschap SZW heeft de aanvraag DWSRA al beschikt en voor ESF DI zijn we nog in afwachting. Via deze projecten gaan we actief aan de slag met deze groeiende flexibele schil.

Maar wat is nu de reden voor de sterke groei van flexkrachten? Welke factoren hebben daartoe geleid? Het recente rapport van het CPB ‘ontwikkeling van flexibele arbeid: een sectoraal perspectief’ geeft hier inzicht in. Het interessante is dat het CPB daarin conclusies trekt die tegen algemeen gedachtegoed ingaan.  Daarom hieronder een korte samenvatting van de meest relevante bevindingen.

Verschillen tussen sectoren en hun flexibele schil

Het CPB geeft in haar rapport kort inzicht in de onderlinge verschillen tussen sectoren. Het mag nauwelijks verbazing wekken dat het aandeel flexibele werknemers binnen sectoren als de horeca sector, verhuur sector en overige zakelijke dienstverlening duidelijk het grootst is. Als we specifiek kijken naar zzp-ers, dan is dit binnen de landbouw & visserij, cultuur sport en recreatie en de advisering & onderzoek het hoogst (boven 30%). Opvallend is dat het aantal zzp-ers binnen de ICT sector in 10 jaar is verdubbeld (2005 11%, 2015 22%). Er bestaat volgens het CPB geen helder verband tussen het aantal zzp-ers binnen een sector en het aantal flexibele werknemers.

Een toename van flexibele arbeid: de oorzaken

Het CPB geeft aan dat de toename van flexibele arbeid voor een groot deel verklaard kan worden door globalisering. Nationale economieën raken steeds verder verweven met elkaar. De wereldhandel neemt in zijn omvang steeds meer toe en productieprocessen kunnen steeds makkelijker worden uitbesteedt. Dit verhoogt de efficiëntie van de economie, maar ook de concurrentiedruk op de goederen en dienstenmarkt; productie-efficiëntie is steeds belangrijker om te kunnen omgaan met de internationale concurrentie. Dit vraagt om een aanpassingsvermogen in het personeelsbestand. Dit leidt tot het volgende verband: een toename in de openheid van sectoren leidt tot een toename in het aantal flexibele werknemers binnen de sector.

Vaak worden technologische innovaties ook als reden van flexibilisering genoemd. Technologische ontwikkelingen vragen om grotere wendbaarheid van ondernemingen, wat gepaard gaat met de vraag naar meer flexibele arbeid. Opvallend is dat het CPB juist een tegenovergesteld verband heeft gevonden: een stijging van de technologische ontwikkelingen leidt tot een afname van het aantal flexibele werknemers binnen de sector. Dit betekent dat technologische innovaties mogelijk gebaat zijn bij vaste contracten, omdat zij werkgevers dwingen te investeren in hun werknemers zodat zij voldoende ingewerkt zijn om nieuwe toepassingen van bestaande technologieën te ontwikkelen en daarmee om kunnen gaan.

Het CPB heeft ook geen verband gevonden tussen conjunctuur en het aantal flexibele werknemers. Een stijging van conjunctuur uit zich dus niet automatisch in een toenemende vraag naar flexibele werknemers. Hetzelfde geldt voor de onderhandelingspositie van de werkenden. Wanneer werkenden een sterke onderhandelingspositie hebben, is de verwachting dat zij makkelijker kunnen aansturen op een vast contract. Dit verband is echter niet gevonden.

Opvallend is dat bovengenoemde verbanden enkel gevonden zijn voor de flexibele werknemers; werknemers met een tijdelijk contract of een nul-uren contract. Voor zzp-ers is er geen enkel verband gevonden en de oorzaak voor het groeiende aantal zzp-ers blijft voor het CPB tot op heden gissen.

Kortom, niet alles is wat het lijkt! En de noodzaak van meer werkzekerheid voor deze steeds maar groter wordende groep flexkrachten, wordt alleen maar groter.

Inspirerend minisymposium duurzame inzetbaarheid Post en Koeriers

Inspirerend minisymposium duurzame inzetbaarheid Post en Koeriers

Inspirerend minisymposium duurzame inzetbaarheid Post en Koeriers

 Op 7 november organiseert het O&O fonds Post en Koeriers in samenwerking met Wecreate Consulting een inspirerend mini symposium. Na de opening door de voorzitter van het fonds Roger Muys, zal Prof. Dr. Ton Wilthagen zijn visie geven op de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Vervolgens zal Pascal Verheugd HR directeur van Hutten Catering aangeven hoe zij hun visie op duurzame inzetbaarheid hebben vertaald naar concrete acties. Vervolgens zijn er 4 workshops waarin op een aantrekkelijke wijze een verdieping gegeven wordt voor de actuele thema’s.

Klik hier voor het programma en om u aan te melden.

OenO-fonds-Post-en-Koeriers

wecreate_consulting_logo

ESF DI voor sectoren en regio’s

De ESF Duurzame Inzetbaarheid regeling voor regio’s en sectoren is online.

Zie onderstaande Factsheet voor relevante informatie over deze ESF DI subsidie:

factsheet-esf-di-voor-sectoren

Meer weten?

Neem contact op met onze consultants!

 

 Brian Veerkamp

Senior Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

 Guus Huisman

Senior Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

 b.veerkamp@wecreateconsulting.com  guus@wecreateconsulting.com
 brian-veerkamp  guus-huisman

Wecreate ondersteunt de zorg in Nederland met uitvoering sectorplan van € 150 miljoen

De zorg in Nederland verandert aanzienlijk en in dat kader wordt de regeling Cofinanciering Sectorplannen ingezet.

Voor de 16 regionale Zorgplannen hebben wij de afgelopen 6 maanden een gezamenlijke administratieve organisatie ingericht (Shared Service Centrum) inclusief webportal en back office.
Read More

Wecreate betrokken bij 32 sectorplannen

Wij zijn zeer verheugd over het feit dat wij afgelopen weken onder andere het vertrouwen hebben gekregen voor de uitvoering van opdrachten voor de sectorplannen van de Uitgeverijbedrijf, Kantoorvakhandel en Grafimedia.

Wij zijn daarmee op dit moment verreweg de meest ervaren aanbieder van diensten gericht op de regeling Cofinanciering Sectorplannen in Nederland.
Read More

Werknemer wisselt amper van werkgever

Het aantal werknemers dat van werkgever wisselt is sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw nauwelijks toegenomen. Het gaat nu om 13 procent van de werknemers, hetzelfde percentage als in 1994.

Read More

Wecreate Consulting is working together with the Sustainability Challenge Foundation

SCF (Sustainability Challenge Foundation) is an international NGO registered in the Netherlands. The Foundation was established in 1994 by a number of prominent individuals who were closely involved in the organization of the Conference on Environment and Development (UNCED) of the United Nations in 1992 in Rio de Janeiro.
Read More

WEBBUR: Zet de talenten van uw bemiddelbare werkzoekendenbestand op de kaart!

Heeft uw arbeidsmarktregio al een Publiek Private aanpak voor het ontsluiten en plaatsen van werkzoekenden? De programmaraad Werk-zoekenden van ABU, UWV en VNG stelt per arbeidsmarktregio € 130.000,- beschikbaar om initiatieven op dit terrein te ondersteunen.

Read More

Pagina 1 van 3123
error: Content is protected !!