Nieuwsarchief

‘Van baan wisselen is uit’

Door de crisis is na korte tijd weer van baan wisselen een stuk minder populair geworden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Read More

250 miljoen voor sociale agenda

VVD en PvdA maken 250 miljoen euro vrij voor ‘versterking van de sociale agenda’, meldde PvdA-leider Diederik Samsom maandag, nadat hij het met de VVD eens was geworden over een aanpassing van het regeerakkoord.
Read More

Regeerakkoord, paragraaf arbeidsmarkt

De werking van de arbeidsmarkt zal voor alle werknemers verder moeten verbeteren. Kansen van vooral oudere werknemers op nieuw werk zijn te laag en flexwerkers verdienen betere bescherming.

Read More

Arbeidskrapte in Duitsland aanstaande

Duitsland krijgt te maken met een steeds groter tekort aan geschoolde arbeidskrachten, dat in het jaar 2025 opgelopen zal zijn tot een tekort van 3,5 miljoen.
Read More

Investeren in duurzame inzetbaarheid levert geld op!

Werkgevers profiteren fors als ze investeren in een betere gezondheid van hun personeel. Een daling van het ziekteverzuim met 1 procent scheelt alle bedrijven samen jaarlijks 2,6 miljard euro aan kosten. Per werknemer komt dat neer op circa 400 euro per jaar.
Read More

Nederlandse werkloosheid op een na laagste in Europa

De werkloosheidspercentages voor Nederland zijn de op een na laagste in Europa. Waar in Spanje een kwart van de bevolking werkloos is, is in Nederland ‘slechts’ 5,3 procent werkloos.

Dit blijkt uit cijfers die het CBS donderdag heeft gepresenteerd. Na Oostenrijk (4,5 procent) is Nederland in Europa het land met de laagste werkloosheid. In landen als Ierland, Portugal, Letland, Griekenland en Spanje is de werkloosheid het hoogst.
Read More

Kabinetsplannen ontslagrecht vertraagd

Het kabinet komt later met de notitie die de basis vormt voor hervorming van het ontslagrecht. Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit stuk, een uitwerking van de afspraken in het Lente-akkoord, vrijdag in de ministerraad zou worden besproken en daarna zou worden gepresenteerd.

Volgens een woordvoerder van minister van Sociale Zaken Henk Kamp is er echter meer tijd nodig voor de uitwerking. Mogelijk komt de notitie in de loop van volgende week naar buiten, maar dat is niet zeker.

Read More

Herstel arbeidsmarkt pas na 2014

Uitkeringsinstantie UWV verwacht pas na 2014 een voorzichtig herstel van de arbeidsmarkt.

Read More

Lenteakkoord gepubliceerd: gevolgen voor de arbeidsmarkt

Op 25 mei 2012 heeft het demissionair kabinet het lenteakkoord, genaamd ‘Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd’, gepubliceerd. Het plan bevat 12,4 miljard aan maatregelen om volgend jaar op een begrotingstekort van 3 procent uit te komen. Ook bevat het akkoord een aantal hervormingen en worden een aantal bezuinigingsmaatregelen teruggedraaid.
Read More

Gemeenten kampen met grote onzekerheid over Wet Werken naar Vermogen

Op 21 mei 2012 publiceerde de VNG een kort verslag van de VNG-commissie Werk en Inkomen. Daarin worden een aantal actuele thema’s besproken, daarbij is uiteraard ook gesproken over de onzekerheid rondom het wetsvoorstel werken naar vermogen.
Read More

Pagina 2 van 3123
error: Content is protected !!