Samen staan

we sterker

Ga jij de samenwerking aan?

Samen behalen we het grootste succes. Bij Wecreate creëren we daarom mét onze klanten. Dit doen wij landelijk met ons werk voor sectoren, branche-organisaties en O&O fondsen, maar ook met ondersteuning van regionale initiatieven.

Wecreate brengt inhoudelijke kennis, een groot netwerk en funding expertise in deze samenwerking.

Met onze partners vergroten we de kennisdeling tussen verschillende sectoren en pakken we gezamenlijke uitdagingen op. Zo maken wij impact.

Een indruk van onze partners

SOL

Stichting Ontwikkelfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) is een erkend Opleidings- en Ontwikkelfonds (O&O fonds). Sinds 2012 werken wij samen met SOL aan de versterking van de levensmiddelensector. Sinds 2019 is Wecreate ook het uitvoeringsbureau van het bestuur

FME

Sinds 2015 werken wij samen met FME op het gebied van funding en innovatie voor ruim 3.000 bedrijven in de High-Tech industrie van Nederland. Wecreate ondersteunt de leden van FME met het verbeteren van hun subsidie performance.

Samenwerkende O&O

Wij werken al jaren aan een samenwerking tussen meer dan 30 O&O organisaties op het gebied van leren en ontwikkelen. Wecreate voert het secretariaat, lobbyt bij landelijke politiek en initieert kennisuitwisseling. Daarnaast versterken wij de samenwerking tussen verschillende sectoren.

Regio+

Regio+ is een samenwerkingsverband bestaande uit 14 zorgregio’s. Wecreate leidt het shared service center om met ca. 400 miljoen euro subsidie van het Sectorplan+ minimaal 150.000 extra medewerkers voor de zorg te vinden. We bereiken ruim 2.400 zorginstellingen door heel Nederland.

Doorzaam

Wecreate werkt samen met Doorzaam aan het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van 1.500 uitzendkrachten. We proberen een cultuurverandering in de sector te bereiken. Dit doen we o.a. door het aanbieden van workshops en leiderschapsprogramma’s voor intercedenten.

Duff & Phelps

Duff & Phelps is een grote internationale speler in corporate finance, accounting en bedrijfswaardering en behoort tot de beste consultancy firms wereldwijd. Wecreate helpt klanten van Duff & Phelps uit Amerika en Canada bij het verkrijgen van subsidie in Europa.

Agrifood Capital

Samen met Agrifood Capital helpt Wecreate verschillende bedrijven in de regio Noordoost Brabant met het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. We geven advies, maken een doorlichting van het bedrijf en stimuleren medewerkers om regie te nemen over hun inzetbaarheid.

FAN

Wecreate is verantwoordelijk voor het management van Food Academy Nijkerk (FAN). FAN is een samenwerkingsverband tussen werkgevers, onderwijs en overheid om de instroom van jongeren in de food industrie in de regio Nijkerk te vergroten.

ZuivelNL

Samen met ZuivelNL, de ketenorganisatie van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), hebben wij het instroomprogramma ‘Shake it, till you make it’ uitgevoerd. Ook heeft Wecreate een Duurzame Inzetbaarheidsscan voor de levensmiddelen ontwikkelt.

Wendbaar +

Sinds 2014 werkt Wecreate voor verschillende werkgeversorganisaties in de zorg om de Duurzame Inzetbaarheid van zorgmedewerkers te vergroten. We bieden doorlichting (scans) en workshops over leiderschap om een cultuurverandering bij zorginstellingen te stimuleren.

BSC

Samen met Bakery Sweets Center werkt Wecreate aan een plek waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid elkaar tegenkomen. Door het bevorderen van wendbaar vakmanschap en leercultuur, voorzien we de bakkerij- en zoetwarensector van voldoende gekwalificeerde medewerkers.

Food innovation academy (FIA)

In Rotterdam heeft Wecreate samen met FIA een plek ontworpen waar theorie en praktijk in de levensmiddelen elkaar ontmoeten. We betrekken bedrijven, benutten financieringskansen voor hybride onderwijs en zetten projecten over leercultuur, leiderschap en wendbaar vakmanschap op.

Brigaid

Brigaid is een consortium van ca. 15 partners, waaronder TU Delft, Oxford University en Ecologic. Samen helpen we start-ups in 12 landen om innovaties gericht op klimaatadaptatie naar de markt te brengen. We bieden workshops over ondernemerschap, helpen om een business plan te ontwikkelen en ondersteunen bij lokale subsidies.

PCPT

Samen met het Praktijk Centrum Procestechnologie werkt Wecreate aan het project ‘Process your Future’. Dit richt zich op een hogere instroom van procesoperators in Oost Nederland, verbetering van het imago van de sector en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

MNNL

Het Mobiliteitsnetwerk Noord Nederland beweegt mensen van werk naar werk om op deze manier het arbeidspotentieel in Noord Nederland te behouden. Wecreate draagt bij aan kennis- en inspiratiesessies tussen leden en biedt financieringskansen voor gezamenlijke arbeidsmarktprojecten.

VeluwePortaal

Stichting VeluwePortaal is een netwerk van HR professionals gericht op arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Samen met Veluweportaal ontwikkelen we arbeidsmarktprojecten om bedrijven en hun medewerkers in de Noord Veluwe vaardig en wendbaar te houden.

Taurus

Bij Wecreate weten wij veel van financiering. Ook hebben wij kennis van bedrijfsovernames en due diligente onderzoek. Samen met Taurus’ specialisten in Corporate Finance, helpen wij klanten om hun ambities op dit gebied te verwezenlijken.

Gilde-BT

Al vele jaren werken wij met Gilde-BT samen op het gebied van software, outsourcing en opleiden. Dit doen wij onder andere voor sectoren als de zorg (sectorplanplus.nl), de levensmiddelen (sol-praktijkleren.nl) en FME (wbso-online.nl).

Onprove

Onprove is een veelzijdige, continue verbeteraar in de food en realiseert blijvend resultaat door cultuur en structuur met elkaar te verbinden! Samen met Onprove zorgt Wecreate voor duurzame oplossingen op het snijvlak van mens & techniek.

Klaar om er een

succes van te maken?