Voor wie wij werken

Wecreate Consulting werkt voor opdrachtgevers die ondersteuningsbehoefte hebben op het terrein van employability. Of het nu gaat om het realiseren van instroomdoelstellingen, uitdagingen op het terrein van de kwalificatiestructuur, duurzame inzetbaarheid, intersectorale mobiliteit of sociale innovatie, wij pakken het aan.

Onze opdrachtgevers zijn onder meer:

 

Sectorale organisaties

   Sectorale organisaties opereren in een complexe omgeving, met multiple stakeholders. Zij zijn op zoek naar nieuwe antwoorden voor de uitdagingen van morgen. Sectorale grenzen vervagen, vakbonden en werkgeversvertegenwoordigingen staan onder druk. De roep om hervormingen klinkt steeds luider.

Wecreate Consulting werkt in deze veranderende wereld voor brancheorganisaties, vakbonden en opleidings- en ontwikkelingsfondsen.

Bedrijfsleven

   Wecreate Consulting werkt ook rechtstreeks voor het bedrijfsleven. Of het nu gaat het verbeteren van de inkoop van opleidingen, het implementeren van opleidingsmanagement systemen, het ontwikkelen van personeelsbeleid gericht op ouderen of het opzetten van kwalificerend opleidingsbeleid, wij staan voor u klaar.

(Regionale) overheid en semi-publieke instanties

    Wetgeving en beleid rondom arbeidsmarktvraagstukken is sterk in verandering. Denk aan de wijzigingen in de werkloosheidswetgeving, Wajong, Wet Sociale Werkvoorziening of de Wet werken naar vermogen. Ook vernieuwde Europese ambities rondom het terugdringen van Jeugdwerkeloosheid en het realiseren van Leven Lang Leren hebben effect op regionaal en nationaal beleid. Daarbij staan budgetten voor het vormgeven van beleid en het uitvoeren van programma’s onder druk.
   Wecreate Consulting helpt het openbaarbestuur om in deze weerbarstige omgeving doelstellingen te realiseren door samen met (regionale) overheden uitvoering te geven aan arbeidsmarktprojecten.

Samenwerkingsverbanden en Public Private Partnerships

    Wecreate Consulting werkt voor samenwerkingsverbanden die worden opgericht om doelstellingen te bereiken in relatie tot arbeidsmarkt. Hierbij kunnen bijvoorbeeld werkgevers, opleidingsinstituten, UWV en Gemeentes de handen ineen slaan om gezamenlijk een regionale aanpak te ontwikkelen voor het bestrijden van Jeugdwerkeloosheid. Dit type multidisciplinaire projecten slaagt alleen door een zeer professionele projectaanpak. Wecreate Consulting levert deze aanpak aan samenwerkingsverbanden. Lees hier  verder hoe wij dit doen.
error: Content is protected !!