Adviesdiensten

Wecreate Consulting werkt aan de verbetering van employability. Onze opdrachtgevers schakelen ons bijvoorbeeld in voor arbeidsmarktonderzoek, beleidsvraagstukken, strategische heroriëntatie, deskresearch of het opzetten van strategische allianties tussen overheid en bedrijfsleven.

Wij kunnen u onder andere de volgende adviesdiensten leveren:

 • Case studies en arbeidsmarktonderzoek
 • Herijken en formuleren van (arbeidsmarkt)beleid
 • Stakeholders analyse en opstellen van een strategische agenda
 • Gap analyses, expertpanel analyses of impact analyses
 • Vormgeven van een duurzaam meerjarig programma
 • Uitvoeren van haalbaarheidsstudies en business cases
 • Projectontwikkeling en conceptuele ontwikkeling met projecteigenaars en partners
 • Uitwerken en implementeren van uitvoeringsmodellen, administratieve organisaties en verantwoordingsstructuren
 • Draagvlak creëren door enthousiasmeren van relevante belangengroepen
 • Creatief proces stimuleren door middel van creativiteitssessies
 • Kennisdeling via seminars en workshops

Dankzij deze diensten ontwerpen wij voor onze opdrachtgevers baanbrekende projecten. Projecten die vernieuwing brengen op de arbeidsmarkt en de employability van mensen versterken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Ontwikkeling van stimuleringsprogramma’s rondom duurzame inzetbaarheid
 • Ontwikkeling van projecten rondom vitaliteit
 • Verbetering van intersectorale baan-naar-baan mobiliteit
error: Content is protected !!