Wecreate ondersteunt de zorg in Nederland met uitvoering sectorplan van € 150 miljoen

De zorg in Nederland verandert aanzienlijk en in dat kader wordt de regeling Cofinanciering Sectorplannen ingezet.

Voor de 16 regionale Zorgplannen hebben wij de afgelopen 6 maanden een gezamenlijke administratieve organisatie ingericht (Shared Service Centrum) inclusief webportal en back office.

Juridische inkadering, inregelen van verantwoording, functioneel ontwerp van het webportal, afspraken maken met het ministerie SZW, selecteren en aansturen van de accountant, het maakt allemaal onderdeel uit van de diensten die wij leveren aan de 16 hoofdaanvragers.

Het gaat daarbij in totaal om ruim € 65 miljoen subsidie, in totaal ruim € 150 miljoen projectkosten gericht op onder andere herscholing en EVC van personeel in de zorg.

Komende maanden zullen wij betrokken blijven, bij het uitvoeren van taken van het Shared Service Centrum en het leveren van maatwerk aan zorgregio’s die behoefte hebben aan extra ondersteuning.

error: Content is protected !!