Werken aan een duurzame arbeidsmarkt!

Werken aan een duurzame arbeidsmarkt!
Geschreven door Marleen Wilms 02-01-2017

 Bij Wecreate zijn we dagelijks bezig met het creëren van duurzame verbeteringen op de arbeidsmarkt. Dit doen wij door werknemer en werkgever gezamenlijk aan de slag te laten gaan met duurzame inzetbaarheid. We doen dit voor verschillende sectoren, branches maar ook voor individuele werkgevers. We bieden advies en ondersteuning om verandering in de organisatie teweeg te brengen. Daarbij sluiten we aan op bestaande initiatieven of  we ontwerpen deze zelf met onze opdrachtgevers.

Duurzame Inzetbaarheid in het MKB
Op dit moment dragen we bij aan het project ‘Duurzame Inzetbaarheid in het midden- en klein bedrijf’ dat MKB-Nederland samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft opgezet om duurzame inzetbaarheid te versterken in het MKB. Het beoogde doel is om bij tenminste 1.000 bedrijven een advies uit te brengen en te implementeren waarmee de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen het MKB versterkt kan worden. En het project is op de goede weg, blijkt uit de onlangs verschenen tussenevaluatie.


Wat heeft het project tot op heden gebracht?
Volgens de betrokken adviseurs, ondernemers en convenantpartners heeft het project vooral bewustwording gebracht en waardoor MKB bedrijven meer kansen zien. Maar de opbrengst van het project gaat verder dan bewustwording. Bedrijven geven aan ook stappen te hebben gezet. Personeel is bijvoorbeeld flexibeler en meer betrokken en veel bedrijven zien zelfs zichtbare verbeteringen bij de producten of diensten die ze leveren. Een kanttekening hierbij is echter wel dat veel bedrijven ook van verder moeten komen dan van te voren gedacht; vaak ontbrak het bij bedrijven aan een basale HR-infrastructuur. Het project heeft dus tot nu toe vooral duurzame inzetbaarheid op de kaart gezet en een basis gecreëerd waarmee bedrijven verder kunnen werken aan hun duurzame inzetbaarheid.


De kracht van de projecten
Maar wat zorgt nou precies voor het succes tot nu toe? Uit de evaluaties bleek dat de één-op-één benadering in de projecten sterk is. Maatwerk adviezen die aansluiten bij de persoonlijke drijfveren van ondernemers hebben duidelijk goed gewerkt. En de kleinschaligheid van de projecten; het aantal acties op de agenda was bij de deelnemende partijen beperkt. Eén of twee acties per bedrijf maakt dat het voor de ondernemer te behappen is.

Een praktijk voorbeeld: collega Brian Veerkamp is betrokken bij de uitvoering van het project voor de levensmiddelenindustrie. Via de Stichting Opleidingsfonds voor de Levensmiddelenindustrie (SOL) doen er 20 bedrijven mee aan dit project. De meeste bedrijven die deelnemen richten zich voornamelijk op de aanpak van het fysieke werk. Aanpassingen kunnen heel simpel zijn: per bedrijf zijn twee medewerkers aangesteld als coach fysiek werk. Zij observeren collega’s en merken op wat er kan worden verbeterd als het om bijvoorbeeld tillen gaat.

‘Uiteindelijk wil iedereen zo gezond mogelijk oud worden en dat doe je door ieder moment van de dag bewust te zijn van wat je doet’ – Brian Veerkamp.
‘Simpel, maar het leuke is dat het echt werkt. Het onderwerp leeft onder de werknemers; uiteindelijk wil iedereen zo gezond mogelijk oud worden en dat doe je door ieder moment van de dag bewust te zijn van wat je doet’ aldus Brian Veerkamp. ‘Steeds meer bedrijven investeren in duurzame inzetbaarheid, veelal in de vorm van opleidingen en cursussen. Dat dit ook breder kan door aandacht te hebben voor onderwerpen als vitaliteit, fysiek werk en flexibiliteit, is relatief nieuw en biedt volop kansen voor verdere ontwikkeling. Kortom, genoeg ruimte voor nog meer verbetering dus.’ (voor het volledige interview met Brian Veerkamp, zie ‘Eindverslag fase 1 duurzame inzetbaarheid in het midden- en klein bedrijf, 2016’).

Dit project laat zien dat je met relatief simpele veranderingen, duurzame veranderingen teweeg kunt brengen op de werkvloer. Laten we dus met zijn allen voornemen dat we in 2017 deze lijn blijven doorzetten en samen blijven werken aan een duurzame arbeidsmarkt!

error: Content is protected !!